Terug naar de resultaten
Koop / huur
De Aaldor 2 in Geldermalsen 4191 PC

De Aaldor 2

4191 PC Geldermalsen
Prijs n.o.t.k. Huurprijs op aanvraag Beschikbaar

Omschrijving

In dit duurzaam en representatief bedrijfsverzamelgebouw gelegen zijn 10 bedrijfs-/kantoorruimte van 165 m² verdeeld over 2 bouwlagen beschikbaar. In januari 2020 wordt gestart met de bouw van een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 10 bedrijfsunits met kantoor en 2 units geschikt als showroom-/kantoorruimte. Het bedrijfsverzamelgebouw ligt op een goede hoeklocatie aan De Aaldor...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 165 m² Aantal lagen 2
Lees meer

Omschrijving

In dit duurzaam en representatief bedrijfsverzamelgebouw gelegen zijn 10 bedrijfs-/kantoorruimte van 165 m² verdeeld over 2 bouwlagen beschikbaar.

In januari 2020 wordt gestart met de bouw van een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 10 bedrijfsunits met kantoor en 2 units geschikt als showroom-/kantoorruimte.

Het bedrijfsverzamelgebouw ligt op een goede hoeklocatie aan De Aaldor op het moderne bedrijventerrein Hondsgemet direct aan de Rijksweg A15. Door de hoekligging is reclame voeren aan meerdere zijden van het gebouw mogelijk.

De units hebben een bruto vloeroppervlak van 184 m² verdeeld over 2 etages.
Het netto vloeroppervlak van de begane grond is 110 m² met deels een verdiepingsvloer van 55 m², totaal 165 m².
Voor de units zijn parkeerplaatsen aanwezig op het terrein, bij de units 3 t/m 10 zijn 4 parkeerplaatsen en bij de units 11 en 12 zijn er 5 toegewezen parkeerplaatsen.

Koopsom vanaf € 185.000,= v.o.n. en exclusief BTW.
(Vrij op Naam, de notariskosten zijn derhalve voor rekening van de verkoper).
Huurprijs vanaf € 1.200,= per maand excl. BTW en servicekosten.
Een volledig overzicht van de prijzen treft u aan als bijlage bij de brochure.

INDELING:
Het pand wordt casco opgeleverd dus als door koper of huurder in te richten ruimte. Er is een elektrische overheaddeur aanwezig van 3.50 meter hoog en 4 meter breed.
Er wordt een hardhouten trap geplaatst die toegang geeft tot de gedeeltelijke verdiepingsvloer. Bij koop of huur in de bouwperiode is het mogelijk een volledige verdiepingsvloer te laten plaatsen door de aannemer, dan wel een kantoor te laten realiseren.

Duurzaam:
Het gebouw wordt gasloos geleverd. Het dak is voorbereid op plaatsing van zonnepanelen, verwarming kan geschieden middels een warmtepomp of een fancoil voor de verdieping (verwarmen en koelen). Door deze manier van energie opwekken is het gebouw geheel of grotendeels energie neutraal te gebruiken. Zonnepanelen en de warmtepomp vallen onder meerwerk dan wel eigen afbouw van koper / huurder.

Overige:
* Vrije hoogte begane grond ca 3.70 meter.
* De vloerbelasting van de begane grond bedraagt 1.500 kg/m² en van de verdieping 500 kg/m².
* De begane grond is standaard voorzien van een verwarmingsslang t.b.v. vloerverwarming.
* Ten behoeve van het regelen van gemeenschappelijke zaken met de andere eigenaren van de units, zoals een gezamenlijke opstal verzekering en regelen regulier onderhoud aan het gebouw en het gezamenlijke terrein, zal een vereniging van eigenaren worden opgericht. Bij koop wordt men van rechtswege lid van de VvE. Instapfee € 500,= waarmee o.a. direct na oplevering de opstalverzekering wordt betaald.

Techische info:
1. Algemeen
Het betreft de nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw met 12 bedrijfsunits/ kantoren. De units worden casco opgeleverd. Tot het casco behoort de fundering, de begane grondvloer, de verdiepingsvloer, de buitenwanden, de scheidende bouwmuren en het
dak. De kosten van de invoeringen t.b.v. water, elektra en media-aansluiting zijn in de koopsom inbegrepen. De koper dient zelf de aansluiting en/of meter aan te vragen. De kosten hiervan zijn voor de koper. In het gebouw worden geen elektrische-, water- of verwarmingsinstallatie aangebracht. Ten behoeve van de invoerleidingen van de nutsbedrijven worden pvc-mantelbuizen aangebracht.
Blusmiddelen en overige voorzieningen dienen direct na oplevering, i.v.m. eisen en brandvoorschriften, door koper en voor rekening van koper te worden aangebracht.

2. Peil
Het Peil -P- van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

3. Straatwerk
De bestrating wordt uitgevoerd in betonklinkers volgens een nader te bepalen bestratingsplan.

4. Fundering
De nieuwe bedrijfsunits worden gefundeerd op betonpalen met daarop gewapende betonnen funderingsbalken, een en ander conform opgave van de constructeur.

5. Begane grondvloer
De vloer wordt monolithisch afgewerkt.

6. Verdiepingsvloer
De verdiepingsvloer van de units wordt uitgevoerd als kanaalplaatvloer berekend op een veranderlijke belasting van 5 kN/m2, voorzien van een cementdekvloer, dik 70 mm. Bovenkant afgewerkte verdiepingsvloer bevindt zich op 4 meter boven peil.

7. Dakvloer
Het dak van de units is uitgevoerd met stalen geprofileerde dakplaten met daarop isolatie en dakbedekking. Deze dakisolatie heeft minimaal een Rc=6,00 m²K/W, voorzien van de nodige hemelwaterafvoeren en spuwers.

8. Gevels
De gevels worden uitgevoerd in geïsoleerde aluminium sandwichpanelen. Ter plaatse van de voorgevel Unit 1 kantoorruimte wordt de buitengevel uitgevoerd in metselwerk voorzien van een spouwconstructie.
De gevels hebben minimaal een Rc=4,5 m²K/W

9. Scheidingsmuren bedrijfsunits
De scheidingsmuren van de bedrijfsunits zijn van dermate kwaliteit dat deze voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit, en kunnen bestaan uit eventueel kalkzandsteen vellingblokken dik 150 mm gelijmd, niet nader afgewerkt, of van cellenbetonelementen
van Ytong dik 150 mm.

10. Kozijnen
Kozijnen zijn uitgevoerd in aluminium, voorzien van dubbele, isolerende HR++ beglazing en voorzien van hang- en sluitwerk, weerstandsklasse II. De geïsoleerde overheaddeuren zijn van staal en elektrisch bediend.
De meterkast wordt uitgevoerd als prefab meterkast. In de meterkast bevinden zich de nutsinvoeringen van elektra, water en data. Er worden geen meteropstellingen aangebracht. De meterkast wordt voorzien van 4 elektrische groepen.

12. Riolering
De inpandige hemelwaterafvoeren zijn van kunststof en worden aangesloten op het gemeenteriool. In de units wordt ten behoeve van een eventueel toekomstig toilet en/of standleiding de afvoer afgedopt boven de begane grondvloer aangebracht. Positie van afgedopt riool staat schematisch aangegeven. Dit is een tijdelijke oplossing indien langer deze situatie gehandhaafd blijft moet de dop worden verlijmd. (Dit in verband met eventueel optredende stank uit riool)

14. Trappen
Voor de trappen van units 1 en 2 is een stelpost opgenomen van 3.500,- excl. BTW per unit. Deze trap kan naar eigen wens worden samengesteld bij de aannemer.

15. Staalconstructie
De draagconstructie van de units bestaat uit een staalconstructie. De stalen profielen worden in een nader vastgestelde kleur afgewerkt, een en ander conform opgave van de constructeur.

16. Bedrijfs-/kantoorruimte 1 en 2
De wanden die kantoren ruimte 1 en 2 afscheiden naar de onverwarmde bedrijfsruimten 3 en 4 bestaan uit metalstudwanden. Deze metalstudwanden worden onafgewerkt opgeleverd en voorzien van isolatie. Het plafond blijft in het zicht.

Bij koop geldt:
* De overdracht vindt plaats bij notariskantoor Trium in Geldermalsen.
* Ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van financiering is mogelijk voor een termijn van maximaal 6 weken.
* Na afloop van de ontbindende voorwaarde dient koper een waarborgsom of bankgarantie te stellen ter grootte van 10% van de koopsom op de derdengelden rekening van de notaris.
* Betaling van de koopsom geschiedt in termijnen afhankelijk van de vordering van de bouw. Indien de bouw gereed is, betaald koper de volledige koopsom ineens bij de door partijen overeen gekomen datum van overdracht.

Voorwaarden bij huur:
* Minimale huurtermijn 5 jaar.
* De kosten voor het verbruik van water en elektra zullen door de diverse nutsbedrijven rechtstreeks aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Betaling: per maand vooruit.
* Het object wordt aangeboden onder voorbehoud van gunning door de eigenaar.
* Huurprijsaanpassing: jaarlijks op basis van het consumptie prijsindexcijfers voor alle huishoudens (CPI, als vastgesteld door het CBS).
* Bankgarantie/ waarborgsom: er wordt een bankgarantie of waarborgsom gevraagd ter grootte van 3 maanden huur verhoogd met BTW en servicekosten.
* Huurovereenkomst: conform standaard huurovereenkomst NVM, vastgesteld door Raad van Onroerende zaken.
* Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

LOCATIE:
Het object is gelegen op het moderne bedrijventerrein Hondsgemet. Het terrein is beveiligd middels buiten kantoortijden een bewaakt toegangssysteem. Er is een glasvezelaansluiting (op het terrein, niet in het gebouw aanwezig), bewegwijzering, etc.
Elke eigenaar op het terrein wordt verplicht lid van Coöperatie Hondsgemet. Zie voor meer informatie www.hondsgemet.info

De (voormalige) gemeente Geldermalsen is in 2018 gefuseerd met gemeente Neerijnen en Lingewaal. Gezamenlijk voeren zij van 2019 de nieuwe naam gemeente West Betuwe. Zoals de naam al aangeeft, ligt het gebied van de nieuwe gemeente in het uiterste westen van wat we nu als de Betuwe beschouwen. Daarnaast vormt de gemeente het meest westelijk deel van de provincie Gelderland. West Betuwe telt in totaal 26 kernen, Geldermalsen is de grootste kern. Ongeveer een kwart van het totale bevolkingsaantal (totaal 50.276 inwoners) woont in het dorp Geldermalsen.

Of u nu reist van oost naar west of van noord naar zuid, ongemerkt komt u praktisch altijd door de gemeente. Gelegen in het centrum van het land wordt deze gemeente gesplitst door de bekende Rijksweg A2 welke de Rijksweg A15 kruist bij het knooppunt Deil. Ook voor niet automobilisten ligt deze gemeente gunstig. Het NS-station Geldermalsen neemt in het spoorverbindingennet een centrale plaats in. Hoewel gelegen in de schaduw van de grote winkelcentra Utrecht en Den Bosch beschikt met name de kern Geldermalsen over prima winkelvoorzieningen. In het hart van de kern Geldermalsen liggen een gezellig winkelerf en een fraaie winkelpromenade.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs Prijs n.o.t.k. Huurprijs Prijs n.o.t.k. Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm Nieuwbouw Bouwjaar 2020 Bouwjaar toelichting Start bouw 3e week januari 2020 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 165 m² Perceeloppervlakte 4035 m² Vloerbelasting 1500 kg/m² Vrije hoogte 370 cm Oppervlakte kantoorruimte 55 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. niet overdekt 4 parkeerplaats(en) Diversen Aantal lagen 2 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Overheaddeuren
Oppervlakte
110 m²
Vrije hoogte
370 cm
Vloerbelasting
1500 kg/m²
Kantoorruimte aanwezig
Ja
Oppervlakte
55 m²
Aantal verdiepingen
2
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.