Disclaimer

Van der Horst Makelaardij verleent u hierbij toegang tot www.vanderhorstmakelaardij.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Van der Horst Makelaardij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De vermelde informatie op www.vanderhorstmakelaardij.nl is bedoeld als informatief en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Van der Horst Makelaardij spant zich in om de inhoud van www.vanderhorstmakelaardij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.vanderhorstmakelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van der Horst Makelaardij.
In het bijzonder zijn alle prijzen en gemelde oppervlakten op www.vanderhorstmakelaardij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Voor op www.vanderhorstmakelaardij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van der Horst Makelaardij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van der Horst Makelaardij.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van der Horst Makelaardij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.vanderhorstmakelaardij.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.