energie label commercieel vastgoed

Het energielabel is verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop en verhuur.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels


Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen.
Een uitzondering geldt voor:
 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiks oppervlakte van minder dan 50 m2.

Energielabel bestaande en nieuwe utiliteitsbouw

Voor zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar.
 

Energielabel aanvragen voor utiliteitsgebouwen

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U ontvangt geen voorlopig label en kunt dit ook niet online omzetten in een definitief label. U schakelt zelf een erkend deskundige in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u als gebouw eigenaar een energielabel. De deskundige laat het energielabel registreren.
 

Zichtbaar ophangen energielabel

Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 500 m2 moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of de ingang.
Deze verplichting geldt ook voor andere publieke gebouwen vanaf 500 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels), mits er voor deze gebouwen een energielabel beschikbaar is als gevolg van bijvoorbeeld een verkoop.

 

Bedrijven die een energielabel mogen afgeven

De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel voor gebouwen af te geven.

Toezicht vanaf 1 januari 2015 op energielabel

Per 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport of u een definitief energielabel heeft bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw gebouw.
 

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-

Bedrijven die hier in de regio actief zijn op gebied van het vervaardigen van energielabels utiliteitsbouw:

Energielabelbinneneenweek.nl, Picushof 74, 5613 SC Eindhoven, 040-8 43 70 61 / 06-54 26 00 74, mailadres: info@energielabelbinneneenweek.nl 
www.energielabelbinneneenweek.nl 


Klima-Check, Laantje van Iperen 19, 4142 EP Leerdam, 0345-63 01 38, mailadres: mhermans@klima-check.nl 
www.klima-check.nl


Perfectkeur, Kerkstraat 36, 3341 LE Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6 84 97 50, mailadres: info@perfectkeur.nl
www.perfectkeur.nl