Taxeren

Het taxeren van commercieel onroerend goed.

Bent u eigenaar van een kantoor, winkel of bedrijfspand, of wilt u dit graag worden? Dan kan het voorkomen dat u een taxatierapport nodig heeft.
Bij het aanvragen van een (aanpassing aan een) hypotheek vraagt de bank om een taxatierapport van het onroerend goed.

Maar ook bij andere gebeurtenissen kan een taxatierapport noodzakelijk, zoals; bedrijfsovername, afrekening met de belastingdienst bij bedrijfsbeëindiging, vaststelling van successierechten bij een nalatenschap of bij een herziening van de huurwaarde.

Het taxeren van onroerend goed dient op deskundig en objectieve wijze te gebeuren, het is dan ook belangrijk dat u hiervoor een vakkundig taxateur met kennis van de markt in de arm neemt. Banken stellen hoge eisen aan rapporten en accepteren zeker niet elke taxateur.

Van der Horst Bedrijfsmakelaardij is ingeschreven als Register Taxateur in het NRVT Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs, aangesloten bij NVM Business en we voldoen aan de nieuwste taxatienormen vastgelegd door het Taxatie management instituut TMI.


We voldoen aan de jaarlijkse educatie verplichtingen va de hiervoor genoemde instanties om op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving op taxatie gebied. Dit vinden we zeer belangrijk. Er wordt immers veel vertrouwen ontleend aan een taxatierapport.